Tietoa meistä

Ympäristönhuoltoa vuodesta 1989

Janakkalan jätteenkuljetus perustettiin aprillipäivänä 1.4.1989. Vitsillä yrittäjyyteen ei kuitenkaan lähdetty.  Ensimmäisellä kierroksella oli asiakkaita jo 33. Yrityksen ainoana työntekijänä toimi yrittäjä Hannu Riihimäki itse. Oman yrityksen perustaminen oli muhinut mielessä jo muutaman vuoden samalla alalla vieraalla työskennellessä. 

Tänä päivänä yritys on kasvanut yrittäjän lisäksi noin kymmenen ihmisen työpaikaksi. Kalustoa on hankittu  laajenemisen myötä ja samalla on pystytty vastaamaan asiakkaiden erilaisiin palvelutoiveisiin. Vuonna 2020 yritys laajensi täysin uudella liiketoimintamuodolla perustamalla Hyötymäen kierrätysaseman Rehakkaan, Janakkalaan.

Klikkaa kuvaa zoomataksesi

Historiasta tähän päivään

JanakkalanJätteenkuljetuksen yli 30 vuoden historiaan on mahtunut valtavasti muutoksia niin jätehuoltoalalla kuin henkilökohtaisemmin itse yrityksessä. Kierrätys on parantunut valtavasti Suomessa sitten yrityksen perustamisen ja ajatusmaailma jätehuollosta on muuttunut pakollisuudesta arvokysymykseksi. Janakkalan Jätteenkuljetus on vuosien saatossa toiminut näiden muutosten mahdollistajana.

Yrityksen alkutaipaleella, juuri kun yritystoiminta oli saatu jotenkin pyörimään, iski 90-luvun lama. Tällöin Janakkalan jätteenkuljetuksen palveluihin kuuluivat jätteiden keräys, lokakaivojen tyhjennys sekä vaihtolavapalvelut. Vaikka jätteet ja sen myötä työt eivät hävinneet minnekään, järkyttävän korkeat korot ja pankkilainat tekivät lamasta raskaan selviytymistaistelun. Työtä tehtiin kahden miehen voimiin yötä päivää ja yllättäen, vastoin kaikkia odotuksia, yritys onnistuikin kasvamaan lama-aikana. Pikkuhiljaa myös taloudellinen tilanne tasaantui korkojen laskettua.

Laman jälkeen vuonna 1994 jätelaki (3.12.1993/1072) astui voimaan korvaamaan jätehuoltolain (673/1978). Jätelain tavoitteena oli jätteiden käsittelyn ja kierrätyksen lisääminen, joka oli merkittävä edistysaskel kiertotaloudelle. Jätehuoltoon tuli erilliskeräys metallille, lasille, paperille ja pahville, vaikkei materiaalien kierrätys ollutkaan uusi asia Suomessa. Kierrätyksen tehostuminen mahdollisti Janakkalan jätteenkuljetuksen kasvamisen. Jätteiden keräysalueet laajenivat ja kerättävien jätejakeiden määrä kasvoi. Sen myötä kalustoa lisättiin ja työntekijöitä palkattiin vuosi vuodelta enemmän.

Myöhemmin 2000-luvun vaihteessa jätteenpolttodirektiivi ja kansallisen energiahyödyntämisen strategia lisäsi jätteiden hyödyntämistä energiana ja lisäsi jätevoimaloita. Jätteiden polttaminen energiaksi vähensi siis jätteiden päätymistä kaatopaikoille merkittävästi. Meidän roolinamme oli kuljettaa kerätyt materiaalit asianmukaisesti niiden jatkojalostuspaikkoihin. Näihin aikoihin laajensimme myös palveluvalikoimaamme viemärihuoltopalveluihin.

Vuonna 2012 astui voimaan uudistettu jätelaki (646/2011). Sen tavoitteiksi kirjattiin jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen sekä toimivan jätehuollon takaaminen ja roskaamisen ehkäiseminen. Kyseisessä laissa määriteltiin jätehuollon vastuun siirtämisen mahdollisuus kunnille, kun aiemmin kuluttajat olivat itse vastuussa oman jätehuoltonsa järjestämisestä. Sittemmin kyseinen kohta vaikutti myös Janakkalan jätteenkuljetuksen liiketoimintaan merkittävästi. 2010-luvulla biologiset käsittelylaitokset yleistyivät ja sen myötä myös biojätteen erilliskeräys. Meni kuitenkin vielä vuosia ennen kuin orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan vuonna 2016 ja sekajätteestä siirryttiin kokonaan biojätteen erilliskeräykseen ja polttokelpoiseen jätteeseen.

Vuoden 2020 lopulla, kun jätehuolto kunnallistettiin ja jätehuoltoyhtiö valittiin kilpailutuksen perusteella, Janakkalan jätteenkuljetus menetti kotitalouksien jätteenkuljetuksen kokonaan hävitessään kilpailutuksessa. Onneksi tilanteeseen oli kuitenkin osattu ennakoida. Samana vuonna laajensimme toimintaa täysin uudelle osa-alueelle avatessamme Hyötymäen kierrätysaseman tasapainottamaan menetettyä liiketoimintaa kotitalouksien puolella. Myös liiketoiminnan painopistettä siirrettiin enenemissä määrin lokakaivojen tyhjennyksiin, viemärinhuoltoon sekä yritysten jätehuoltoon. Niihin muihin palveluihimme, joissa meillä on kertynyt vankka ammattitaito vuosien saatossa. 

Vuonna 2022 jätelaki puuttui myös yritysten jätehuoltoon ja jätteiden erilliskeräyksen velvoite alkoi koskea biojätettä, muovia, lasia ja metallia, mikäli jätejaetta syntyy tietty määrä viikossa.

Tänä päivänä, suurien myllerrysten jälkeen, olemme jälleen onnistuneet vakauttamaan asemamme. Nyt on jälleen aika kasvattaa toimintaa ja ehkä yrittäjäkin uskaltaa siirtyä lähiaikoina ansaituille eläkepäiville.

Scroll to Top
Laita meille viestiä!